Uutisia

28.9.2023Vesipintojen korkeuksien mittaustulokset viimeisen 12 kuukauden ajalta on julkaistu Mittauksia-sivulla.
27.8.2023Kesän 2023 vedenlaatumittausten tulokset on julkaistu Mittauksia-sivulla.
20.5.202320.5.2023 vuosikokouksessa valittiin Loron hallituksen puheenjohtajaksi Jarmo Oittinen ja muiksi hallituksen jäseniksi Mari Hytönen-Elomaa, Pasi Hämäläinen, Jyrki Kämäräinen ja Unto Vehniäinen. Vuodelle 2023 on suunnitteilla hoitokalastusta Horonjärvellä ja kasvillisuuden niittoa Läämingillä. Lisäksi teemme Läämingin perusteelliseen kunnostamiseen liittyviä valmisteluita. Kartoitamme myös mahdollisuuksia toteuttaa Horonjärveen laskeviin ojiin saostusaltaita, rankanippusuodattimia, pintavalutuskenttiä, kosteikkoja tms. rakenteellisia ratkaisuja, jotka vähentäisivät järven ravinne- ja kiintoaineskuormitusta. 
29.4.2023Lääminki-Horonjärven vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina 20.5.2023 klo 12 Neiturin Kievarilla. Osoite Vesannontie 742, Istunmäki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.
30.10.2022Tmi Kalakopla teki 24.-27.10.2022 hoitokalastusta Horonjärvellä nuottaamalla. Kuudella nuotanvedolla tuli saalista yhteensä 9100 kg. Suurin osa saaliista oli särkeä ja lahnaa. Ahvenen osuus kasvoi viime vuoteen verrattuna. Petokalat (hauet, kuhat ja suuret ahvenet) päästettiin vapauteen jatkamaan hoitokalastusta omalta osaltaan. Horonjärven kuhakanta vaikuttaa elinvoimaiselta. 
10.5.2022Yhdistyksemme on saanut oman logon, jonka on suunnitellut Jussi Hevander.
29.3.2022Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy kävi 23.3.2022  ottamassa vesinäytteet Horonjärvestä ja Läämingistä. Tulokset ovat saatavilla Mittauksia-sivulla. 
27.3.2022Lääminki-Horonjärven vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina 7.5.2022 klo 12 Neiturin Kievarilla. Osoite Vesannontie 742, Istunmäki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.
31.10.2021Tmi Kalakopla pyydysti 26.-28.10.2021 Horonjärvestä nuottaamalla noin 7 000 kiloa särkikaloja (särkiä, lahnoja ja salakoita). Nuottaan joutuneet petokalat (kuhat ja hauet) vapautettiin. Poistokalat menivät jatkokäyttöön eteläsuomalaiselle minkkitarhalle. Yhdistyksen talkooväki osallistui hoitokalastukseen avustamalla Kalakoplaa nuottauksessa ja saaliin purkamisessa. 
22.6.2021Paikallislehti Sisä-Savo julkaisi 15.6.2021 ilmestyneessä lehdessään jutun, jossa kerrotaan alkavassa olevasta vesistön kunnostushankkeesta. Juttu on lehden tilaajien luettavissa myös digilehdessä.  
13.6.2021Olemme saaneet vesiensuojeluyhdistyksen käyttöön kaksi Secchi-levyä eli valkolevyä. Levyä käytetään veden näkösyvyyden mittaamiseen. Säännöllisten mittausten avulla voimme seurata, tehoavatko vesistön kunnostustoimet eli lisääntyykö veden näkösyvyys. Mittaustulokset tullaan julkaisemaan tällä sivustolla. Jos olet kiinnostunut osallistumaan säännöllisiin mittauksiin joko Horonjärvellä tai Läämingillä, laita meiliä osoitteeseen info@loro.fi
1.6.2021Lääminki-Horonjärven vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina 3.7. klo 12 Neiturin Kievarilla. Osoite Vesannontie 742, Istunmäki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Varsinaisen kokouksen jälkeen esitellään vesistön kunnostushanke, johon yhdistys on saanut valtion avustuksen. Kokous järjestetään Neiturin Kievarin teltassa. Kievari on auki normaaliin tapaan, ja sen palvelut ovat myös kokousväen käytettävissä. 
25.5.2021Yle Areenassa on kuunneltavissa yhdistyksemme hallituksen jäsenen Pasi Hämäläisen radiohaastattelu, jossa hän kertoo katiskalla tapahtuvasta hoitokalastuksesta. 
21.5.2021Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Lääminki-Horonjärven vesiensuojeluyhdistykselle avustuksen vuosina 2021-2023 toteutettavaan vesistön kunnostushankkeeseen. Kunnostushankkeen puitteissa toteutettavat toimenpiteet ovat Horonjärven ja Läämingin hoitokalastus, kasvillisuuden poistaminen Horonjärven ja Läämingin lasku-uomista sekä Läämingiltä, veden laadun seuranta molemmilla järvillä, Läämingin kunnostussuunnitelman laatiminen, saostusaltaiden sekä kosteikon suunnittelu ja rakentaminen sekä hankkeen hallinnointi. Valtion maksama avustus on enintään 50 512,50 euroa. Muu osuus kunnostushankkeesta yhdistyksen tulee rahoittaa talkootöillä, jäsenmaksuilla ja kannatusjäsenmaksuilla tai muilla avustuksilla.
4.1.2021Nyt on mahdollista liittyä Lääminki-Horonjärven vesiensuojeluyhdistyksen jäseneksi. Voit täyttää jäsenhakemuslomakkeen tällä sivulla. Jäsenenä saat yhdistyksen toimintaa koskevia tiedotteita joko sähköpostitse tai kirjeitse. Saat myös puhe- ja äänioikeuden yhdistyksen kokouksissa. Jäsenmaksu vuodelle 2021 on 20 euroa ja se laskutetaan, kun yhdistyksen hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen.
30.11.2020Vesiensuojeluyhdistys on hakenut Pohjois-Savon ELY-keskukselta valtion avustusta kolmevuotiseen kunnostushankkeeseen, jonka puitteissa on tarkoitus harjoittaa hoitokalastusta, poistaa kasvillisuutta sekä vähentää metsäojien tuomaa ravinnekuormitusta Horonjärvessä ja Läämingissä. Päätös avustuksen myöntämisestä on odotettavissa helmikuussa 2021.