Yhdistyksen toiminta

Lääminki-Horonjärven vesiensuojeluyhdistyksen tarkoituksena on edistää Läämingin ja Horonjärven alueella Vesannolla vesistön- ja maisemansuojelua, vesistöjen tilan selvitystä, kunnostusta sekä virkistyskäyttöä.

Yhdistyksellä on meneillään vesistönkunnostushanke, johon on saatu valtion avustusta vesiensuojelun tehostamisohjelman puitteissa. Hanke toteutetaan vuosina 2024-2026 ja sen aikana mm.: 

  • Läämingillä pyritään heikentämään haitallisen vesikasvillisuuden elinolosuhteita laskemalla järven vesipinta tilapäisesti talven aikana. Ensimmäisessä vaiheessa pintaa laskettiin 25 cm talven 2023-2024 aikana.
  • Horonjärvellä poistetaan vesikasvillisuutta paikoissa, joissa se haittaa järven virkistyskäyttöä. 
  • Horonjärvellä harjoitetaan hoitokalastusta keväisin talkootyönä paunetilla ja syksyisin ostopalveluna nuottaamalla. 
  • Vähennetään valuma-alueelta järviin kohdistuvaa ulkoista ravinne- ja kiintoainekuormitusta käynnistämällä Metsäkeskuksen kanssa luonnonhoitohanke, jossa viivytetään veden virtausta Horonjärveen laskevissa ojissa. Luonnonhoitohankkeelle haetaan erillinen rahoitus metsätalouden kannustejärjestelmän (Metka) kautta.
  • Em. toimenpiteiden tueksi vesistössä tehdään veden laadun mittauksia.

Edellisen kunnostushankkeen aikana (2021-2023) aikaansaatuja toimenpiteitä:

  • Horonjärvestä poistettiin yhteensä yli 16100 kg ns. roskakalaa.
  • Kasvillisuutta poistettiin talkootyönä niittämällä Horonjärven alapuoliselta patoalueelta ja jokiuomasta sekä Läämingistä ja Läämingin alapuoliselta patoalueelta ja jokiuomasta.
  • Pajukkoa raivattiin Läämingillä ja lasku-uomaan kaatuneita puita poistettiin.
  • Läämingin kunnostamiseksi laadittiin kunnostussuunnitelma, jossa Läämingin vesipintaa alennetaan tilapäisesti talvella noin 5 kk ajaksi. Suunnitelma on tarkoitus toteuttaa uuden kunnostushankkeen aikana. 
  • Tehtiin veden laadun seurantaa. Tulokset ovat nähtävillä Mittauksia sivulla.

Uutisia-sivulta löydät ajankohtaisia tiedotteita yhdistyksen toiminnasta. 

Liity jäseneksi

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä täyttämällä jäsenhakemuslomakeen Liittyminen jäseneksi -sivulla. Yhdistyksen hallitus käsittelee jäsenhakemukset seuraavassa kokouksessaan. Jäsenenä saat yhdistyksen toimintaa koskevia tiedotteita joko sähköpostitse tai kirjeitse. Saat myös puhe- ja äänioikeuden yhdistyksen kokouksissa.

Yhteystiedot

Postiosoite: 

Lääminki-Horonjärven vesiensuojeluyhdistys ry

Haasialantie 3

72360 Närhilä

Sähköposti: info@loro.fi

Y-tunnus: 3106496-3