Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Lääminki-Horonjärven vesiensuojeluyhdistys ry 
Y-tunnus: 3106496-3 
Postiosoite: Haasialantie 3, 72360 Närhilä 

Rekisterin nimi: Jäsenrekisteri 

Lääminki-Horonjärven vesiensuojeluyhdistys ry (jäljempänä Yhdistys) pitää rekisteriä jäsenistönsä henkilötiedoista. Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä. Jäsenrekisteriin voidaan kerätä seuraavat tiedot: nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilön omistaman tai hallitseman kiinteistön nimi ja/tai kiinteistörekisteritunnus. Lisäksi yhdistys pitää yllä tietoa jäsenen jäsenmaksun maksutilanteesta. Mikäli jäsen päättää luoda itselleen käyttäjätunnuksen päästäkseen yhdistyksen tietoihin Yhdistysavain-tietojärjestelmässä, toimii henkilön sähköpostiosoite hänen käyttäjätunnuksenaan ja hänen itse luomansa salasana tallentuu jäsenrekisteriin ei-selväkielisessä muodossa. Yhdistys käyttää jäsenrekisterin tietoja kokouskutsujen, jäsenmaksulaskujen ja Yhdistyksen toimintaa koskevien tiedotteiden lähettämiseen. Yhdistyksen jäsenrekisterin tietoihin on pääsy vain Yhdistyksen hallituksella ja niillä henkilöillä, joille Yhdistyksen hallitus on myöntänyt oikeuden käsitellä tietoja. Yhdistys ei luovuta jäsenrekisterinsä tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Jäsenen on mahdollista luoda oma käyttäjätunnus ja salasana Yhdistysavain-tietojärjestelmään (www.yhdistysavain.fi), tarkistaa omat tietonsa ja oikaista virheelliset tiedot. Jäsen voi myös pyynnöstä saada hänestä Yhdistyksen jäsenrekisteriin tallennetut tiedot tai pyytää Yhdistystä poistamaan rekisteristään itseään koskevat tiedot. Tätä koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle ja lähettää kirjeitse Yhdistyksen postiosoitteeseen. Jäsenen tiedot poistetaan Yhdistyksen jäsenrekisteristä, mikäli jäsen ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksuaan vuoden loppuun mennessä.  

Rekisterin nimi: Talkootyörekisteri 

Yhdistys pitää kirjaa Yhdistyksen hyväksi tehdystä vastikkeettomasta työstä eli talkootyöstä. Talkootyörekisteriin kerätään tiedot henkilöltä itseltään. Kerättävään tietoon voi kuulua: henkilön nimi, tehdyn talkootyön luonne (esim. hoitokalastus, niitto), työn ajankohta ja työn määrä työtunteina mitattuna, käytetty työkone ja sen käyttötuntimäärä. Talkootyörekisterin tiedot luovutetaan pyynnöstä niille tahoille, jotka ovat myöntäneet Yhdistykselle rahoitusta ja rahoituksen maksatus edellyttää selontekoa tehdystä vastikkeettomasta työstä. Talkootyörekisterin tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Henkilö voi pyynnöstä saada häntä koskevat talkootyörekisteriin tallennetut tiedot tai pyytää Yhdistystä poistamaan talkootyörekisteristään itseään koskevat tiedot. Tätä koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle ja lähettää kirjeitse Yhdistyksen postiosoitteeseen. Talkootyörekisterin tiedot poistetaan, kun hanke, johon talkootyö liittyy, on päättynyt ja rahoitus on saatu.  

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, mikäli Yhdistys on rikkonut tietosuoja-asetusta. 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 4.1.2021.