Kuvia Läämingiltä ja Horonjärveltä

Hoitokalastusta Horonjärvellä lokakuussa 2022

Läämingin kunnostusta kesällä 2022 

Hoitokalastusta Horonjärvellä lokakuussa 2021

Lääminginjoensuun perkausta toukokuussa 2021

Horonjärven laskujoen suun perkausta kesäkuussa 2021

Horonjärven Sääkslahti

Horonjoen pato

Lääminginjoen pato

Näkösyvyysmittaus Secchi-levyllä

Maisemakuvia