Mittauksia

Tällä sivulla julkaisemme mittaustuloksia mm. vedenkorkeudesta ja näkösyvyydestä Läämingissä ja Horonjärvessä.

Vedenkorkeus

Mittaustuloksia Horonjärven ja Läämingin vesipinnan korkeudesta on saatavilla huhtikuusta 2019 alkaen. Mittausdatan toimittaa patojen juoksutuksia säätelevä Horon- ja Lääminginjärven järjestely-yhtiö. Alaraja kuvastaa järjestely-yhtiön lupaehtojen mukaista vedenpinnan alinta sallittua korkeutta. Horonjärvellä vedenpintaa sallitaan alennettavan keväisin ja syksyisin. Läämingillä vedenpinta pyritään pitämään vakiona ympäri vuoden.

Kuvaajat on päivitetty viimeksi 20.6.2021.

Näkösyvyys

Tulemme julkaisemaan tässä tuloksia Secchi-levyn eli valkolevyn avulla mitatusta veden näkösyvyydestä.