Talkoot

Lääminki-Horonjärven vesiensuojeluyhdistys järjestää talkoita, joissa mm. harjoitetaan hoitokalastusta ja poistetaan kasvillisuutta. Kunnostushankkeen hyväksi tehty vastikkeeton työ (talkootyö) hyväksytään osaksi kunnostushankkeen rahoitusta. Talkootyön arvona pidetään 20 euroa tunnilta työntekijää kohden, 40 euroa tunnilta traktoria tai moottorityökonetta kohden ja 10 euroa tunnilta pientä moottorikäyttöistä työkonetta (esim. mönkijä, moottorikelkka, niittokone tai moottorivene) kohden. Lähde: ELY-keskuksen ohjeen kohta Vastikkeeton työ.


Tulevia talkoita

Keväällä ja alkukesästä 2024 teemme hoitokalastusta paunetilla Horonjärven matalammalla puolella. Talkooväkeä tarvitaan tyhjentämään paunettia muutaman kerran viikossa.   

Yksittäisten henkilöiden on mahdollista osallistua hoitokalastukseen myös omalla pyydyksellään oman aikataulunsa puitteissa. Ota ensin yhteyttä vesiensuojeluyhdistykseen sähköpostilla info@loro.fi, niin saat tarkemmat ohjeet.

Esimerkkejä toteutetuista talkoista

AjankohtaTehty työKuva-aineistoa tms.
9.5.2024->Hoitokalastus paunetilla Horonjärvellä.
24.-27.10.2022Ammattikalastajien avustaminen Horonjärven nuottauksessa ja saaliin käsittely.Katso kuvagalleria
26.-28.10.2021Ammattikalastajien avustaminen Horonjärven nuottauksessa ja saaliin käsittely.Katso kuvagalleria.
9.6.2021Kasvillisuuden perkausta Horonjoen suulla.Katso kuvagalleria
30.5.2021Kasvillisuuden perkausta Lääminginjoen suulla.Katso kuvagalleria
17.-22.5.2021Hoitokalastusta katiskoilla Horonjärvellä.Radiohaastattelu Yle Areenassa
5.12. ja 11.12.2020Kasvillisuuden poistoa Läämingin rannalla

Talkootyölomake

Tämä lomake on voimassa 1.12.2023 alkaen. 

Ohjeita:

  • Syötä päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv.
  • Kirjaa työn määrä tunteina puolen tunnin tarkkuudella. Käytä tarvittaessa pilkkua desimaalierottimena (esim. 1,5). 
  • Älä merkitse työn määrään aikayksikköä (tuntia, h), vaan pelkkä numero. 
  • Kohdassa Tehty työ kuvaile lyhyesti, mitä teit ja missä. Esim. niittoa Läämingillä, paunetin tyhjennys Horonjärvellä, hallituksen kokous. 
  • Valitse kohdassa Työlaji se kunnostushankkeen suunnitelmassa määritelty työ, johon on saatu valtion avustusta. Läämingin kunnostamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä Läämingin pinnan tilapäistä laskemista talvella ja siitä seuraavia kasvillisuuden poisto yms toimenpiteitä. Kesäaikaan tapahtuva kasvillisuuden poistaminen menee seuraavaan kohtaan.
  • Jos käytettiin moottorikäyttöistä konetta, laita kohtaan Työn määrä ihmisen tekemä työmäärä (tunteina), joka voi sisältää koneen käyttämistä, valitse minkä tyyppistä konetta käytettiin, ja merkitse kohtaan Käyttötuntien määrä, kuinka monta tuntia kone kävi työn tekemisen aikana. Älä merkitse aikayksikköä (tuntia, h), vaan pelkkä numero. Huomaa, että isoilla ja pienillä koneilla tehdyllä työllä on eri arvo valtion avustuksessa. Ks. ELY-keskuksen ohjeen kohta Vastikkeeton työ. Jos sama ihminen käytti saman työrupeaman aikana sekä pientä että isoa konetta, täytä lomake kahteen kertaan ja syötä pienen ja ison koneen käyttötunnit erikseen. 
  • Työn tekemispaikkaan matkustamiseen kuluvaa aikaa ei voida hyväksyä vastikkeettomaksi työksi.
  • Annettuun sähköpostiosoitteeseen tulee kuittaus lomakkeen lähettämisestä ja lähetetystä sisällöstä. Jos huomaat tehneesi virheen, ota yhteyttä Mariin ja pyydä poistamaan virheellinen syöte.


Työlaji
Käytettiinkö moottorikäyttöistä konetta?